Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

Powiatowy Urząd Pracy
w Zawierciu

ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie

Powiat Zawiercie - herb

tel. 32 672-43-96 fax.32 672-11-79
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Powiatowa Rada Rynku Pracy

(2017-08-30)

29 sierpnia 2017r. roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu odbyło się  posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy, który przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad. W posiedzeniu uczestniczyli również Starosta Zawierciański Pan Krzysztof Wrona, Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pan Michał Krawczyk, Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy  Pani Anna Zagórska, Kierownik Ewidencji Świadczeń i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy Pani Danuta Gębka oraz pracownik Działu Finansowo – Księgowego Pani Agnieszka Frej.

Pierwszym punktem posiedzenia było wystąpienie Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pana Michała Krawczyka, który zapoznał członków Rady z aktualną sytuacją na rynku pracy w powiecie zawierciańskim. Na koniec lipca 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowane były ogółem 3976 osób bezrobotnych, w tym  55,8% stanowiły kobiety. Najwyższą liczbę bezrobotnych zarejestrowano w miesiącu lutym br. – tj. 4821 osób. W kolejnych miesiącach następował systematyczny spadek liczby osób zarejestrowanych. Na koniec lipca br. stopa bezrobocia w powiecie zawierciańskim zmalała do 9,9%.

Wykształcenie stanowi istotny czynnik przy podejmowaniu zatrudnienia. Aktualnie ukończenie uczelni wyższej, przy stosunkowo dużej liczbie specjalistów na rynku pracy z wyższym wykształceniem, nie jest już gwarantem szybkiego uzyskania zatrudnienia, choć czas pozostawania w rejestrach urzędu pracy osób z dyplomami wyższych uczelni pozostaje najkrótszy. Niezwykle istotne staje się posiadanie doświadczenia zawodowego i konkretnych umiejętności. Brak doświadczenia zawodowego dotyczy w głównej mierze osób młodych, wkraczających na rynek pracy. Problemem jest również niedopasowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy. Dużym problemem wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Zawiercie jest zjawisko długotrwałego bezrobocia. Zbyt długi okres pozostawania bez pracy może w efekcie doprowadzić do bierności zawodowej oraz powoduje wycofanie się z życia społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w okresie od stycznia do lipca  2017r. aktywnymi formami wsparcia objął 784 osób bezrobotnych, w tym:

Staże – 367 osób , prace interwencyjne – 47 osób,  szkolenia – 65 osób , roboty publiczne – 37 osób, refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych – 66 osób (z uzupełnieniami ), jednorazowo przyznawane środki na uruchomienie działalności gospodarczej – 52 osoby, refundacja pracodawcy części wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społ. skierowanych bezrobotnych – 49 osób ( z uzupełnieniami ), bon na zasiedlenie – 15 osób, prace społecznie użyteczne – 78 osób w tym Program Aktywizacja i Integracja – 18 osób, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 8 osób.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim skłoniła zebranych członków Rady do podjęcia dyskusji. Stwierdzono iż, spadek stopy bezrobocia, nie tylko w powiecie zawierciańskim ale również w kraju, nie jest związany wyłącznie ze wzrostem zatrudnienia, lecz także z działaniami administracyjnymi i emigracją zarobkową. Wraz ze spadkiem bezrobocia nie następuje jednak wyraźny wzrost płac. Pracodawcy coraz częściej mają problem ze znalezieniem doświadczonych i odpowiednio wykształconych pracowników. Z drugiej strony pracownicy bardziej asertywnie dobierają pracodawców, nie godząc się na pracę na umowach cywilno-prawnych, mają również większe oczekiwania płacowe.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej  Panią Annę Zagórską  wniosku o wydanie opinii w sprawie zmiany struktury wydatkowania przydzielonych algorytmem środków Funduszu Pracy i pozyskanych przez PUP środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2017 roku. Podział wydatków Funduszu Pracy został dopasowany do optymalnego zabezpieczenia działań łagodzących sytuację na lokalnym rynku pracy na miarę wielkości przydzielonych środków, zapotrzebowania ze strony partnerów rynku pracy oraz specyfiki struktury bezrobocia powiatu zawierciańskiego. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie przez Panią Agnieszkę Frej wniosku w sprawie zmiany podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017r. innych fakultatywnych zadań. Zmiana podziału środków została jednogłośnie zaopiniowana pozytywnie przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 588020
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl