Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

Powiatowy Urząd Pracy
w Zawierciu

ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie

Powiat Zawiercie - herb

tel. 32 672-43-96 fax.32 672-11-79
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

Jesteś na: Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1222921
Kalendarium wydarzeń
111967
Mapa witryny
11591
Chmura tagów
7166
Redakcja strony
6176
Szkolenia
3757
Polityka prywatności
3746
Galeria zdjęć
3119
Zastrzeżenia prawne
2438
Poleć znajomemu
2364

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1348711
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
18825
Oferty pracy w kraju - CBOP
18661

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
560200
Porady grupowe
144613
Zajęcia aktywizacyjne
94274
Formy aktywizacji
86351
Staże
47757
Szkolenia
33457
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
32688
Przygotowanie zawodowe dorosłych
14360
Prace interwencyjne
13706
Giełdy pracy
13395
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
13136
Targi pracy
12970
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
12616
Roboty publiczne
11225
Prace społecznie użyteczne
10047
Spotkania informacyjne
9202
Grupowe informacje zawodowe
8477
Galeria zdjęć
4296

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
27794
Rejestracja przez Internet
9695
Kreator CV
9281
Zgłoszenie oferty pracy, logowanie do konta pracodawcy
7530
Umawianie wizyt przez Internet
3591
E-zapytanie
3543
Newsletter
3379

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
86804
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
18490
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
16184
Dokumenty do pobrania
16122
Rejestracja bezrobotnych
13888
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
10713
Rejestracja przez Internet
8239
Świadczenia integracyjne
8229
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
6947
Zasiłek dla bezrobotnych
6772
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
6143
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
6004
Agencje zatrudnienia
5646
Rejestracja poszukujących pracy
5595
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
5491
Wysokość świadczeń pieniężnych
5482
Harmonogram wypłaty świadczeń
5160
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
5155
Staże
4893
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4790
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4708
Plan szkoleń
4025
Przyznanie statusu bezrobotnego
3988
Wypłaty świadczeń
3845
Dodatek aktywizacyjny
3645
Inne informacje
3550
Inne finansowe formy wsparcia
3350
Obowiązki bezrobotnych
3287
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
3142
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2904
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2882
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2831
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2811
Prawa bezrobotnych
2808
Zwrot kosztów przejazdu
2718
Szkolenia grupowe
2683
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2644
Szkolenia indywidualne
2597
Praktyki absolwenckie
2562
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2560
Rejestracja przez Internet
2557
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2546
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
2525
Wykaz instytucji szkoleniowych
2488
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
2464
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2441
Bon stażowy
2425
Utrata statusu bezrobotnego
2369
Zasoby informacji zawodowych
2332
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON
2286
Pożyczka szkoleniowa
2267
Bon na zasiedlenie
2260
Ubezpiecznie zdrowotne
2172
Prace interwencyjne
2091
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2080
Obowiązki poszukujących pracy
2020
Pośrednictwo pracy krajowe
2004
Zwrot kosztów zakwaterowania
1975
Roboty publiczne
1967
Prawa poszukujących pracy
1945
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1900
Prace społecznie użyteczne
1823
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1807
Utrata statusu poszukującego pracy
1782
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1766
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1752
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1674
Bon szkoleniowy
1618
Spotkania w klubie pracy
1537
Podjęcie pracy
855

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
53531
Dokumenty do pobrania
24820
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
13564
Staż
12941
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
9342
Zgłoszenie oferty pracy
8252
Inne informacje
4279
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3857
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3524
Pytania i odpowiedzi - FAQ
3295
Prace interwencyjne
3294
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
3197
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
3054
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2815
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2630
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2415
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2366
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2365
Rozliczanie kosztów
2359
Wysokość świadczeń pieniężnych
2170
Refundacja kosztów szkoleń pracowników
2140
Roboty publiczne
2119
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
2111
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2024
Ankieta dla pracodawców
1922
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1897
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1879
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1871
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
1870
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1857
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1801
Pośrednictwo pracy krajowe
1792
Wymagane dokumenty
1792
Prace społecznie użyteczne
1789
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
1787
Grant na telepracę
1781
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1769
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1767
Zwolnienia grupowe
1704
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1694
Tryb postępowania
1677
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1625
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1615
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1597
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1589
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1536
Opłaty
1524
Świadczenie aktywizacyjne
1505
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1436
Trójstronna umowa szkoleniowa
1318
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
82441
Ogłoszenia o zamówieniach
42637
Powiatowa Rada Rynku Pracy
20503
EFS - Kierunek przedsiębiorczość
19608
EFS - Czas na staż
12816
EFS - Od stażu do etatu
11675
EFS - Jurajskie perspektywy
10130
Mapa dojazdu
9865
EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2015
8717
EFS - Recepta na zatrudnienie
8579
Archiwum zamówien publicznych
7549
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
7503
Programy i projekty realizowane
6804
EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2016
6763
Kierownictwo Urzędu Pracy
6236
Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
6124
Analizy i statystyki
5917
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Zawierciu
5250
Ocena strony internetowej
5146
Dział Finansowo Księgowy
4933
Centrum Aktywizacji Zawodowej
4920
Statystyka lokalnego rynku pracy
4275
Zielona Linia
3758
Opracowania dotyczące bezrobocia
3663
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3591
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu - 2016
3474
Stopa bezrobocia
3273
Przydatne linki
3273
Obsługiwane gminy
3050
Tłumacz języka migowego
2938
E-zapytanie
2867
Rok 2013
2771
Programy i projekty zrealizowane
2583
PFRON - Junior 2012
2347
Programy specjalne 2012
2074
Rok 2014
2046
Rok 2012
1949
Inne zakończone projekty EFS
1896
Działalność PUP w latach 2003-2006
1798
Rok 2011
1770
Archiwalne ogłoszenia o wyborze oferty
1755
Archiwum przetargów z poprzedniej strony
1678
Rok 2010
1654
Rok 2015
1649
Rok 2009
1562
Rok 2004
1560
Rok 2008
1551
2014
1547
Rok 2003
1543
2015
1540
Rok 2001
1523
Rok 2000
1522
Rok 2006
1513
Rok 2007
1504
Rok 2005
1497
Rok 2002
1484
Styczeń 2013 - Gminy
1409
Grudzień 2012 - Gminy
1408
Kwiecien 2013 - Gminy
1381
Maj 2011 - Gminy
1369
Wrzesień 2012 - Gminy
1366
Czerwiec 2013 - Gminy
1361
Listopad 2011 - Gminy
1357
Czerwiec 2012 - Gminy
1349
Maj 2013 - Gminy
1347
Październik 2011 - Gminy
1346
Grudzień 2011 - Gminy
1338
Marzec 2013 - Gminy
1337
Luty 2013 - Gminy
1337
Maj 2012 - Gminy
1334
Październik 2012 - Gminy
1334
Listopad 2012 - Gminy
1327
Lipiec 2011 - Gminy
1326
Marzec 2012 - Gminy
1326
Sierpień 2012 - Gminy
1325
Wrzesień 2011 - Gminy
1317
Czerwiec 2011 - Gminy
1313
Lipiec 2012 - Gminy
1310
Sierpień 2011 - Gminy
1305
Styczeń 2012 - Gminy
1295
Lipiec 2013 - Gminy
1283
Sierpień 2013 - Gminy
1280
Kwiecień 2012 - Gminy
1272
Luty 2012 - Gminy
1266
Wrzesień 2013 - Gminy
1248
Październik 2013 - Gminy
1210
Grudzień 2013 - Gminy
1178
Listopad 2013 - Gminy
1172
EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2017-2018
1159
2010
1158
2013
1153
Styczeń 2014 - Gminy
1150
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
1130
2011
1116
Maj 2014 - Gminy
1113
2012
1087
Luty 2014 - Gminy
1070
Kwiecień 2014 - Gminy
1045
Marzec 2014 - Gminy
1042
Czerwiec 2014 - Gminy
1022
2016
1012
Lipiec 2014 - Gminy
957
Sierpień 2014 - Gminy
945
Wrzesień 2014 - Gminy
937
Rok 2016
908
Październik 2014 - Gminy
906
Grudzień 2014 - Gminy
891
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu - 2017-2018
888
Listopad 2014 - Gminy
844
Styczeń 2015 - Gminy
833
Marzec 2015 - Gminy
833
Luty 2015 - Gminy
756
Kwiecień 2015 - Gminy
732
Maj 2015 - Gminy
698
Czerwiec 2015 - Gminy
682
Lipiec 2015 - Gminy
663
Październik 2015 - Gminy
608
Sierpień 2015 - Gminy
608
Grudzień 2015 - Gminy
567
Wrzesień 2015 - Gminy
553
Listopad 2015 - Gminy
547
Styczeń 2016 - Gminy
412
Luty 2016 - Gminy
383
Kwiecień 2016 - Gminy
322
Marzec 2016 - Gminy
320
2017
308
Rok 2017
304
Programy realizowane przez inne jednostki
282
Czerwiec 2016 - Gminy
279
Maj 2016 - Gminy
242
Lipiec 2016 - Gminy
232
Listopad 2016 - Gminy
215
Sierpień 2016 - Gminy
209
Niepełnosprawni w swojej firmie
197
Wrzesień 2016 - Gminy
197
Październik 2016 - Gminy
189
Własna firma szansą na pracę
183
Grudzień 2016 - Gminy
163
Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy
156
Moja firma - moja niezależność
155
Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości
138
Zostań Przedsiębiorcą - wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego
129
Styczeń 2017 - Gminy
104
Czas na rozwój
84
Luty 2017 - Gminy
78
Praca z EURESem - Twoim sukcesem!
71
Marzec 2017 - Gminy
61
Terapeuta i trener – zawody przyszłości dla pedagogów
58
Kierunek PRACA – kompleksowy program aktywizacji NEET
53
Kwiecień 2017 - Gminy
46
Doświadczenie kapitałem na starcie
43
Maj 2017 - Gminy
43
Czerwiec 2017 - Gminy
18
Programy
2

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7567
Registration
1544

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
7285
РЕГИСТРАЦИЯ
1565
Utworzono: 2012-08-25 09:49 Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6630
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl