Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu

Powiatowy Urząd Pracy
w Zawierciu

ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie

Powiat Zawiercie - herb

tel. 32 672-43-96 fax.32 672-11-79
e-mail:

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

Nlm4FJ3RtRYhOTCRBCrYpvft2ChIF3tiomaTOTxpjQw

gHg1i0VMG4N9FOQeWVItV4XTRec-NKqVS3phWTcQk7A

5G9Zcy0R8-RTZzB6ul09c0SdAk3NFNmkIafc9xAtvT4

Jesteś na: Strona główna » Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1245129
Kalendarium wydarzeń
112191
Mapa witryny
11842
Chmura tagów
7272
Redakcja strony
6291
Polityka prywatności
3834
Szkolenia
3830
Galeria zdjęć
3179
Zastrzeżenia prawne
2487
Poleć znajomemu
2407

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
1371571
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
18974
Oferty pracy w kraju - CBOP
18928

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
574868
Porady grupowe
151037
Zajęcia aktywizacyjne
96634
Formy aktywizacji
87383
Staże
48236
Szkolenia
33843
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
33238
Przygotowanie zawodowe dorosłych
14563
Prace interwencyjne
13874
Giełdy pracy
13576
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
13340
Targi pracy
13145
Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy
12820
Roboty publiczne
11390
Prace społecznie użyteczne
10195
Spotkania informacyjne
9333
Grupowe informacje zawodowe
8603
Galeria zdjęć
4366

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
28281
Rejestracja przez Internet
9928
Kreator CV
9464
Zgłoszenie oferty pracy, logowanie do konta pracodawcy
7715
Umawianie wizyt przez Internet
3655
E-zapytanie
3592
Newsletter
3431

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
88053
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
18746
Dokumenty do pobrania
16519
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
16444
Rejestracja bezrobotnych
14157
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
10886
Świadczenia integracyjne
8447
Rejestracja przez Internet
8435
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
7049
Zasiłek dla bezrobotnych
6893
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
6251
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
6109
Agencje zatrudnienia
5730
Rejestracja poszukujących pracy
5678
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
5571
Wysokość świadczeń pieniężnych
5562
Harmonogram wypłaty świadczeń
5287
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
5256
Staże
4975
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
4889
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
4773
Plan szkoleń
4100
Przyznanie statusu bezrobotnego
4051
Wypłaty świadczeń
3915
Dodatek aktywizacyjny
3721
Inne informacje
3600
Inne finansowe formy wsparcia
3420
Obowiązki bezrobotnych
3340
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
3196
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
2958
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
2943
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
2883
Prawa bezrobotnych
2863
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2857
Zwrot kosztów przejazdu
2764
Szkolenia grupowe
2727
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
2702
Szkolenia indywidualne
2650
Rejestracja przez Internet
2627
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2615
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
2615
Praktyki absolwenckie
2606
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
2602
Wykaz instytucji szkoleniowych
2524
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
2509
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2497
Bon stażowy
2484
Utrata statusu bezrobotnego
2420
Zasoby informacji zawodowych
2410
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z PFRON
2340
Bon na zasiedlenie
2340
Pożyczka szkoleniowa
2315
Ubezpiecznie zdrowotne
2213
Prace interwencyjne
2132
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2127
Obowiązki poszukujących pracy
2064
Pośrednictwo pracy krajowe
2045
Zwrot kosztów zakwaterowania
2016
Roboty publiczne
2010
Prawa poszukujących pracy
1993
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1939
Prace społecznie użyteczne
1863
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1850
Utrata statusu poszukującego pracy
1823
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej
1811
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1793
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1715
Bon szkoleniowy
1660
Spotkania w klubie pracy
1563
Podjęcie pracy
911

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
54687
Dokumenty do pobrania
25507
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
13877
Staż
13202
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
9545
Zgłoszenie oferty pracy
8487
Inne informacje
4355
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
3983
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
3620
Prace interwencyjne
3369
Pytania i odpowiedzi - FAQ
3345
Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych
3247
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
3113
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
2911
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2676
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2473
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
2419
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2418
Rozliczanie kosztów
2398
Wysokość świadczeń pieniężnych
2223
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
2174
Roboty publiczne
2164
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2075
Ankieta dla pracodawców
1966
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
1938
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
1928
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
1919
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
1914
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia
1907
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
1907
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego
1840
Prace społecznie użyteczne
1835
Wymagane dokumenty
1834
Pośrednictwo pracy krajowe
1832
Grant na telepracę
1832
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
1812
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
1808
Zwolnienia grupowe
1741
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
1730
Tryb postępowania
1715
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
1665
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców
1654
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
1636
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę
1619
Przedłużanie zezwoleń na pracę cudzoziemców
1568
Opłaty
1559
Świadczenie aktywizacyjne
1550
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1465
Trójstronna umowa szkoleniowa
1358
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
1

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
83896
Ogłoszenia o zamówieniach
43534
Powiatowa Rada Rynku Pracy
21077
EFS - Kierunek przedsiębiorczość
20136
EFS - Czas na staż
13065
EFS - Od stażu do etatu
11839
EFS - Jurajskie perspektywy
10313
Mapa dojazdu
10025
EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2015
9067
EFS - Recepta na zatrudnienie
8643
Archiwum zamówien publicznych
7928
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
7872
EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2016
7249
Programy i projekty realizowane
6912
Kierownictwo Urzędu Pracy
6384
Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
6265
Analizy i statystyki
6012
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Zawierciu
5497
Ocena strony internetowej
5228
Dział Finansowo Księgowy
5033
Centrum Aktywizacji Zawodowej
5020
Statystyka lokalnego rynku pracy
4355
Zielona Linia
3811
Opracowania dotyczące bezrobocia
3729
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu - 2016
3687
Statut prawny i struktura organizacyjna powiatowego urzędu pracy
3653
Stopa bezrobocia
3375
Przydatne linki
3329
Obsługiwane gminy
3095
Tłumacz języka migowego
2983
E-zapytanie
2924
Rok 2013
2801
Programy i projekty zrealizowane
2625
PFRON - Junior 2012
2381
Programy specjalne 2012
2112
Rok 2014
2081
Rok 2012
1984
Inne zakończone projekty EFS
1927
Działalność PUP w latach 2003-2006
1838
Archiwalne ogłoszenia o wyborze oferty
1800
Rok 2011
1800
Archiwum przetargów z poprzedniej strony
1715
Rok 2010
1694
Rok 2015
1684
Rok 2009
1597
2014
1587
Rok 2004
1587
2015
1586
Rok 2008
1582
Rok 2003
1574
Rok 2000
1558
Rok 2001
1556
Rok 2006
1549
Rok 2007
1540
Rok 2005
1528
Rok 2002
1522
Styczeń 2013 - Gminy
1449
Grudzień 2012 - Gminy
1438
Kwiecien 2013 - Gminy
1412
Maj 2011 - Gminy
1402
Wrzesień 2012 - Gminy
1401
Czerwiec 2013 - Gminy
1393
Listopad 2011 - Gminy
1389
Maj 2013 - Gminy
1382
Czerwiec 2012 - Gminy
1381
Październik 2011 - Gminy
1376
Marzec 2013 - Gminy
1371
EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2017-2018
1371
Grudzień 2011 - Gminy
1371
Luty 2013 - Gminy
1370
Maj 2012 - Gminy
1365
Październik 2012 - Gminy
1365
Listopad 2012 - Gminy
1361
Sierpień 2012 - Gminy
1359
Lipiec 2011 - Gminy
1358
Marzec 2012 - Gminy
1357
Wrzesień 2011 - Gminy
1347
Czerwiec 2011 - Gminy
1347
Lipiec 2012 - Gminy
1340
Sierpień 2011 - Gminy
1334
Styczeń 2012 - Gminy
1327
Lipiec 2013 - Gminy
1317
Sierpień 2013 - Gminy
1310
Kwiecień 2012 - Gminy
1302
Luty 2012 - Gminy
1293
Wrzesień 2013 - Gminy
1281
Październik 2013 - Gminy
1250
Grudzień 2013 - Gminy
1210
Listopad 2013 - Gminy
1208
2010
1202
2013
1196
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych
1184
Styczeń 2014 - Gminy
1182
2011
1155
Maj 2014 - Gminy
1147
2012
1127
EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu - 2017-2018
1126
Luty 2014 - Gminy
1101
Marzec 2014 - Gminy
1079
Kwiecień 2014 - Gminy
1078
2016
1068
Czerwiec 2014 - Gminy
1058
Lipiec 2014 - Gminy
995
Sierpień 2014 - Gminy
984
Rok 2016
969
Wrzesień 2014 - Gminy
965
Październik 2014 - Gminy
939
Grudzień 2014 - Gminy
928
Listopad 2014 - Gminy
877
Marzec 2015 - Gminy
875
Styczeń 2015 - Gminy
866
Luty 2015 - Gminy
790
Kwiecień 2015 - Gminy
769
Maj 2015 - Gminy
738
Czerwiec 2015 - Gminy
718
Lipiec 2015 - Gminy
696
Październik 2015 - Gminy
645
Sierpień 2015 - Gminy
641
Grudzień 2015 - Gminy
617
Wrzesień 2015 - Gminy
587
Listopad 2015 - Gminy
580
Styczeń 2016 - Gminy
454
Luty 2016 - Gminy
427
2017
397
Rok 2017
388
Kwiecień 2016 - Gminy
365
Marzec 2016 - Gminy
355
Programy realizowane przez inne jednostki
335
Czerwiec 2016 - Gminy
322
Maj 2016 - Gminy
273
Listopad 2016 - Gminy
273
Lipiec 2016 - Gminy
270
Sierpień 2016 - Gminy
248
Niepełnosprawni w swojej firmie - dodatkowy nabór
246
Październik 2016 - Gminy
233
Własna firma szansą na pracę
231
Wrzesień 2016 - Gminy
228
Moja firma - moja niezależność
208
Grudzień 2016 - Gminy
206
Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy
202
Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości
175
Zostań Przedsiębiorcą - wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego
165
Styczeń 2017 - Gminy
127
Czas na rozwój
117
Luty 2017 - Gminy
111
Praca z EURESem - Twoim sukcesem!
102
Terapeuta i trener – zawody przyszłości dla pedagogów
96
Kierunek PRACA – kompleksowy program aktywizacji NEET
92
Marzec 2017 - Gminy
88
Doświadczenie kapitałem na starcie
82
Kwiecień 2017 - Gminy
78
Maj 2017 - Gminy
72
Czerwiec 2017 - Gminy
44
Bezpłatne szkolenia i staże zawodowe
34
Lipiec 2017 - Gminy
34
Nie czas na FAJRANT ! Czas na AKTYWNOŚĆ !
33
50 lat doświadczenia
6
Sierpień 2017 - Gminy
6
Programy
2

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
7743
Registration
1573

Dział: Pусский

Podstrona Odwiedziny Ilość
ИНФОРМАЦИЯ
7494
РЕГИСТРАЦИЯ
1606
Utworzono: 2012-08-25 09:49 Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6757
 • 58Vk80VgXcyB85c_E7V3lCAvPaUCluNC96WP8lYgduM

 • Peacz8I64lZGUK_CgqAiVuoHW9gATKHd1BXqRnAfTrw

 • HJFl5Xg0G0meQxZPA8pK2vnB8qiCG3sRca3oXe-i9F0

 • aWR94IWXxTvwqMpyJtLXcmqZY75gjCqq_gTy8ya2Ml8

 • f1KjttilCcx5gpNoVhna_8TOSg7lVwO1_30iUw2oPiw

 • SorN0ePEQipbXRjItsFFRVlyzf-3YXbsBnTJTu6koLo

 • wkF8yInqXAlfWX_kV6Io-zKDgp8Ov4A6zEMvrTeV3s8

 • mOqXuBYl85Wb_tsXIELkTt7qdqzXSK3waLogwFNobLI

 • 87z0aX064bDGDWDMAxcg2iB4FXYm5F1YHNC3ZCE82WQ

 • g-gugj4QRsptjnKKCcXoohrcdpHBPbqYHfeUQLPbLpY

 • Qa98N9p9ni9EDbPzNGB_61VdsXyLTvpj8Q9tax-zmOs

 • BZ9CBfPhi0--c6mMGnMgEznzi9vVmTDJX67AJaWchMk

 • cNjMcvX2xbXOnjAmQnrHp-l1hb9L851NRCL9Uiq4WdM

 • MNPx96cTwJ5Vo1BiGWbW4aCR1VY0b-4BG8Kf8hoR9lY

 • Yhlm8cVblzo1DzrI8VGlYfDFaFTHJCrH6ZyIQ52yHcA

 • R_mMcY8xBA3A9oXxO7lDRhsLEg-g8Kwv_aZHxQUHPjA

 • RkP-_y8GGC4yuspBTay8EAcVGJt8sZxwkowNsKoIfI8

 • 6afOJZHWA-BZLiPYvtSW922oIG4isBHDZ37H-083y0I

 • TLgMuTcZhp7HhX6cnNDsutIhx7WJezPcxA0Yf3aeDnE

 • SDE4GIFJq4Ku2RGRVJ3BR87BFJUu8Urp7POnmozaovU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl